V neděli 17.3. po obou mších sv. bude pod věží tradiční misijní jarmark (výrobky misijního klubka) a misijní koláč (něco dobrého na zub). Vše je za dobrovolný příspěvek. Výtěžek bude odeslán na Papežské misijní dílo dětí.

Lenka Omesová