Pro malé misionáře i letos připravili na missio.cz kalendář Misijní říjen 2023, který je bude provázet misijním měsícem a přípravami na oslavu Misijní neděle 22. října.

Letošní téma Misijní neděle je z Lukášova evangelia: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35).
 
Kalendář je v barevné i černobílé verzi ke stažení zde.
 
I pro dospělé najdete krátká zamyšlení na každý říjnový den.