Ekonomická rada

Ekonomická rada

Úkolem ekonomické rady farnosti je pomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada farnosti stará o zdroje přijmů a zajištění potřeb farnosti, dále dbá na to, aby účelové dary byly použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Mezi další pravomoci ekonomické rady farnosti patří posuzování důvodů výdajů na potřeby farnosti (mezi něž mohou patřit zabezpečení pastorační činnosti farnosti, údržba farních objektů, pojištění budov apod.) či spolu vytváření farního finančního rozpočtu vždy k novému roku (rozpočet farnosti nesmí být schodkový).

Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 17. 5. 2024 - ke stažení zde.

Příští pracovní setkání se uskuteční 13. 9. 2024.

 

Členové ekonomické rady farnosti pro období 2022-2024:

P. Mgr. Pavel Sandtner
Václav Henzl
Ing. Anna Holcmanová
Ing. Jan Málek
Michael Omes (delegát pastorační rady)

 

Stanovy ekonomické rady farnosti Královéhradecké diecéze v plném znění najdete zde (pdf).