Setkání dětí

Setkání dětí

Setkání dětí probíhá každé 1. a 3. úterý v měsíci od 16.30 do 18.00 na faře a je určeno všem dětem od 1. do 7. třídy.

Během setkání děláme různé aktivity a hrajeme hry. Vždy se najde chvilka i na duchovní obohacení, aby si děti ze setkání i něco odnesly. Každý rok se program setkání zaměřuje na nějaké jiné téma - letošní rok 2023 to jsou Biblické příběhy.

Aktuálně setkání vedou Pavel Venc a Eliška Omesová, spolu s mladšími vedoucími Emčou Ledvinkovou, Pájou Havlíkovou a Terkou Hradovou.