Náboženství

Náboženství

Výuka náboženství

systematická činnost, navazuje nebo také ne na rodinnou náboženskou výchovu. Jejím smyslem a úkolem je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Katecheze dětí

předpokládá alespoň základy osobního života z víry, cílem je podporovat růst ve víře. Zahrnuje:

  • výchovu k modlitbě, ke svátostem, k pokání a k životu dítěte ve farnosti
  • uvádění do prvků svátků a slavností

Místo a náležitosti výuky náboženství

Náboženství v Římskokatolické farnosti Přibyslav se vyučuje na Základní škole Přibyslav.

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024
Výuka náboženství začne od 18. září 2023.

 

třída

den

hodina

vyučující

1. třída

úterý

6. hodina

Mgr. Pavel Sandtner

2. třída

pátek

5. hodina

Lenka Omesová

3. třída

úterý

5. hodina

Mgr. Pavel Sandtner

4. třída

pondělí

6. hodina

Mgr. Ludmila Kachlíková

5. třída

středa

6. hodina

Mgr. Ludmila Kachlíková

6.+7. třída

úterý

7. hodina

Lenka Omesová

8.+9. třída

úterý

0. hodina

Lenka Omesová