Misijní klubko

Misijní klubko

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu.

Naše heslo je: „Děti pomáhají dětem.“

V naší farnosti se Misijní klubko schází na faře každé 2. úterý v měsíci od 16.30 do 18.00 hodin. Společně se modlíme, povídáme si a převážně tvoříme. Naše výrobky nabízíme za dobrovolný příspěvek na Misijním jarmarku vždy na jaře a na podzim, také na výstavě betlémů a faře a při různých jiných příležitostech. Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let.

Papežská misijní díla

Misijní zpravodaj