Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Současná barokní podoba farního kostela Narození sv. Jana Křtitele pochází z roku 1750, ovšem existenci liturgické stavby na tomto místě datujeme až do roku 1265. Písemný pramen zmiňuje výskyt kostela zasvěceného sv. Janu Křtiteli, patronovi johanitů. Jednalo se o gotickou stavbu (menší než současná podoba), jenž byla silně poničena v období husitských válek vojsky Jana Žižky obléhající město a přilehlý hrad. V roce 1750 vydal tehdejší majitel panství Karel Maxmilián z Dietrichsteina nařízení o stavbě nového kostela, určeným místem se stalo původní gotické, byl tak zachován duchovní význam tohoto místa. Prvého dubna téhož roku byl položen za velké slávy základní kámen, bílá mramorová deska s rytým nápisem s ozdobami byla zazděna do zdiva za hlavním oltářem, kde si ji také mohou návštěvníci kostela prohlédnout. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo o tři roky později, v roce 1753, chrám byl zasvěcen Narození sv.Jana Křtitele. V roce 1767 zasáhl celou Přibyslav rozsáhlý požár, který poničil jednak kostel (střechu), tak i přilehlou gotickou věž. Zde byl dokonce požár tak mohutný, že došlo k roztavení zvonů. Vnitřní výzdoba kostela jako zázrakem požáru unikla.     

Barokní stavba s křížovou lodí má sedlovou střechu se sanktusníkem, v příčné lodi se nacházejí dva oltáře, stejně jako v lodi podélné. Strop mezi nimi je ozdoben rodovým znakem Dietrichsteinů, jehož poznávacím znakem jsou nápadné vinařské nože. Přímo naproti hlavnímu oltáři jsou umístěny varhany, které jako národní technická památka byly v roce 2011 zcela zrekonstruovány.      

Kolem kostela můžou návštěvníci shlédnout několik zachovaných unikátních pomníků – hrob podnikatele Josefa Hesse s náhrobkem v podobě Ježíše Krista od sochaře Josefa Maxe či hrob faráře Jana Brůžka, učitele Karla Havlíčka Borovského. Okolí chrámu je výjimečné i dalšími sochařskými unikáty, mezi něž lze bezesporu zařadit i Mariánský sloup vytvořený z podnětu P. Jana Cimbruka v roce 1998 významným akademickým sochařem (a bývalým starostou města) panem Romanem Podrázským. Sloup byl v témže roce vysvěcen – pyšní se faktem, že se jedná o jediný mariánský sloup vysvěcený ve 20.století! Při cestě do přilehlého lesoparku mohou návštěvníci shlédnout ještě Pietu z hořického pískovce.  

Zpracováno podle knihy: Marková, Lucie: Přibyslav. Havlíčkův Brod 2008.  

Nejbližší události v místě (rozmezí od 30.9. do 10.10.2023)

Den Čas Druh intence
sobota
30.9.
18:30 Mše svatá

Za rodiče Rázlovy, syna, dvě snachy a duše v očistci

neděle
1.10.
08:00 Mše svatá

Za farnost

09:30 Mše svatá

Za Václava Kunce a celý rod

pondělí
2.10.
07:30 Mše svatá ( volná intence )
úterý
3.10.
18:30 Mše svatá

Za živé a zemřelé z rodu Zábranových

středa
4.10.
07:30 Mše svatá

Na úmysl dárce

čtvrtek
5.10.
18:30 Mše svatá

Za duchovní povolání

pátek
6.10.
17:00 Mše svatá

Za Miluši a Františka Matějkovy a za živé i zemřelé z toho rodu

sobota
7.10.
07:30 Mše svatá

Na poděkování za přijaté dary od Boha, vzájemná obdarování a vůbec za vás všechny

15:45 Mše svatá

Za požehnání pro všechny, kteří jakkoli patří k naší farní rodině

neděle
8.10.
08:00 Mše svatá

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

09:30 Mše svatá

Za Václava Matějíčka, manželé Kumperovy a Janu Stankovou

pondělí
9.10.
07:30 Mše svatá

Na poděkování s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let

úterý
10.10.
18:30 Mše svatá

Za požehnání pro oba rodiče a uzdravení rodových kořenů

Místo uskutečnění

49.5758922N, 15.7377633E

Sdílejte info