Modlíme se

Modlíme se

 

 

MODLITBA KDY SE MODLÍME KDE SE MODLÍME POZNÁMKA
Růženec každý den přede mší svatou (30 minut přede mší svatou) farní kostel

Jak se modlit růženec

Společně se můžete modlit růženec i s Radiem Proglas

Večeřadlo

každá sobota v 5.40, je-li ranní mše, následuje v 7.00 růženec

není-li, je od 6.00

farní kostel  
Korunka k Božímu milosrdenství každý pátek v 15.00 farní kostel  
Modlitba kompletáře
každý čtvrtek (kromě 1. čtvrtka, kdy je modlitba za duchovní povolání) po mši svaté farní kostel  
Modlitba a litanie za nemocné a umírající 1x měsíčně - 1. pondělí v měsíci (po modlitbě růžence) farní kostel  
Růženec ke sv. Josefovi, litanie a modlitba ke sv. Josefovi

1x měsíčně - přede mší svatou tu středu, která je nejbližší 19. dni v měsíci farní kostel  

Májové pobožnosti

Křížové cesty

Roráty

Apoštolát modlitby

Živý růženec