Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB PŘIBYSLAV
od 25. 2. do 3. 3. 2024 - 09. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25. 2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Přibyslav
Za farnost
09:30
Přibyslav
Za Františku a Vladimíra Janáčkovy a živé i zemřelé z obou rodů
Pondělí
26. 2.
pondělí 2. postního týdne 07:30
Přibyslav
Za Marii a Václava Kunce, Jana, Antonína a Michala Krčála
Úterý
27. 2.
úterý 2. postního týdne 18:00
Přibyslav
Za Františka a Annu Markovy a jejich syny
Středa
28. 2.
středa 2. postního týdne 07:30
Přibyslav
Dobrý úmysl
18:00
Česká Jablonná
dle místních intencí
Čtvrtek
29. 2.
čtvrtek 2. postního týdne 18:00
Přibyslav
Za Miloslava a Marii Linhartovy, oba rody a duše v očistci
Pátek
1. 3.
pátek 2. postního týdne 18:00
Přibyslav
Za Michala a Pavla Dobrovolných
Sobota
2. 3.
sobota 2. postního týdne 07:30
Přibyslav
Za Anežku a Václava Hausvaterovy a ten rod
17:00
Žižkovo Pole
(s nedělní platností) dle místních intencí
18:00
Přibyslav
(s nedělní platností) Za farnost
Neděle
3. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Přibyslav
Za Václava a Růženu Novotných, syny Václava, Miloslava a Antonína
09:30
Přibyslav
Za Olgu a Miloslava Pleslovy a živé i zemřelé z toho rodu
11:15
Stříbrné Hory
dle místních intencí
  • Sbírka z dnešní neděle je určena na Svatopetrský haléř. Dnes je od 16.30 setkání biřmovanců na faře. V 17.15 křížová cesta za nemocné.
  • V úterý 16.30-18.00 misijní klubko dětí na faře. V 18.45 biblická hodina na faře.
  • V pátek v 15.00 modlitba Korunky v kostele. Od 17.15 křížová cesta mužů a možnost ke svátosti smíření.
  • Příští neděli jste po ranních bohoslužbách zváni na faru na farní kávu. Křížová cesta nebude, ale jste zváni na duchovní obnovu farnosti, kterou povede P. Jan Linhart. Téma je O cestě do Malajsie se svatým Františkem Xaverským. Obnova proběhne v čase 15.30-18.00.

Poděkování

Děkuji za vaše služby, modlitby, příspěvky do sbírek, za úklid fary a kostela. Bůh vám oplať.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY