Akolyté

Akolyté

Akolyta = spolujdoucí, následný (ten, který následuje)

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře a pomáhat při liturgických úkonech, zvláště při mši. Kromě toho jako mimořádný udělovatel rozdílí věřícím eucharistii a donáší ji nemocným.

Směrnice ČBK o ustanovení kolytů a jejich službě

Všeobecné informace ke kurzu pro akolyty (Biskupství královéhradecké)