Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za dar společné cesty s prosbou o požehnání a dary Ducha svatého

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za farnost

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
  • Označení: Stříbrné Hory (Stříbrné Hory)

  dle místních intencí

2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Jiřího Hejduka, živé i zemřelé z toho rodu

3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za duchovní povolání

5pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
6Zjevení Páně
7Křtu Páně
8pondělí 1. týdne v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Vlastu a Stanislava Bártovy, syna Stanislava a ten rod

9úterý 1. týdne v mezidobí
10středa 1. týdne v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • filiální kostel sv. Rozálie
  • Označení: Olešenka (Olešenka)

  dle místních intencí

11čtvrtek 1. týdne v mezidobí
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

12pátek 1. týdne v mezidobí
 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a bratra Zdeňka

13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
142. neděle v mezidobí
15pondělí 2. týdne v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Anežku a Václava Hausvaterovy a ten rod

16úterý 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Marii a Karla Peřinovy a snachu Boženu a Bohuslava Solničku

19pátek 2. týdne v mezidobí
 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Josefa a Marii Musilovy, jejich sourozence, syna Milana, Františka Majora a Zdenka Tesaře

20sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
213. neděle v mezidobí (Božího slova)
22sv. Vincence, jáhna a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Marii a Františka Novotných a ten rod

23úterý 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za prarodiče Fraňovy a ten rod

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • filiální kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  • Označení: Česká Jablonná (Česká Jablonná)

  dle místních intencí

25Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za rodinu Kořínkovu, živé i zemřelé z toho rodu

26sv. Timoteje a Tita, biskupů
27sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00
  • Dům s pečovatelskou službou

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Jiřího Musila, syna Jiřího a všechny živé a zemřelé z toho rodu

284. neděle v mezidobí
29pondělí 4. týdne v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

30úterý 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za rodinu Bencovu, živé i zemřelé z toho rodu