Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
126. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za farnost

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Václava Kunce a celý rod

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
  • Označení: Stříbrné Hory (Stříbrné Hory)

  dle místních intencí

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30
  • filiální kostel sv. Michaela, archanděla
  • Označení: Žižkovo Pole (Žižkovo Pole)

  dle místních intencí

2svatých andělů strážných
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Marii Krejskovou a živé i zemřelé z toho rodu

3úterý 26. týdne v mezidobí
4sv. Františka z Assisi
5sv. Faustiny Kowalské, panny
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za duchovní povolání

6sv. Bruna, kněze
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Miluši a Františka Matějkovy a za živé i zemřelé z toho rodu

 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

7Panny Marie Růžencové
827. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Václava Matějíčka, manželé Kumperovy a Janu Stankovou

9sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Na poděkování s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let

10úterý 27. týdne v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
12sv. Radima, biskupa
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za rodinu Kolihovu a Holcmanovu

13pátek 27. týdne v mezidobí
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Vladimíra Omese a rodinu

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • filiální kostel sv. Michaela, archanděla
  • Označení: Žižkovo Pole (Žižkovo Pole)

  dle místních intencí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku a milosti

1528. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za živé i zemřelé členy rodiny Smejkalovy a Vytlačilovy

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Františka a Blaženu Vencovy, Blanku a Marii Klementovy, živé i zemřelé z těchto rodů

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
  • Označení: Stříbrné Hory (Stříbrné Hory)

  dle místních intencí

16sv. Hedviky, řeholnice
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Lukáše a rodiče Sejkorovy

17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18sv. Lukáše, evangelisty
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku a milosti

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00
  • kaple sv. Floriána
  • Označení: Dolní Jablonná (Dolní Jablonná)

  dle místních intencí

19sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za všechny minulé, současné i budoucí účastníky živého růžence

20pátek 28. týdne v mezidobí
21bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za nemocné (společné udílení svátosti pomazání nemocných během mše sv.)

2229. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za zemřelého Stanislava Culku

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za rodinu Niedermertlovu a duše v očistci

23sv. Jana Kapistránského, kněze
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za prarodiče Fráňovy, rodiče Táčikovy a živou rodinu

24sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Pavla Linku mladšího, jeho děti a duše v očistci

25Výročí posvěcení kostela
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za + Pavla Sandtnera a Antonína Lesa

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • filiální kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  • Označení: Česká Jablonná (Česká Jablonná)

  dle místních intencí

26čtvrtek 29. týdne v mezidobí
27pátek 29. týdne v mezidobí
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za živé i zemřelé kamarády z kostelní party

28sv. Šimona a Judy, apoštolů
2930. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za Josefa Vlčka a živé i zemřelé z toho rodu

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za rodiče Vackovy, jejich děti a celý rod a rodiče Jonákovi, jejich děti a celý rod

 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

30Výročí posvěcení katedrály
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
  • Označení: Přibyslav (Přibyslav)

  Za živé i zemřelé z rodu Linkových a Táčíkových

31sv. Wolfganga, biskupa