Zazpíváte-li si rádi koledy, můžete přijít na Štěpána od 18. hodin do našeho farního kostela. A doprovodí vás při zpěvu varhany.