Vážení a milí přátelé,

v pátek 2. června se uskuteční republikově již 15. ročník Noci kostelů. Myšlenka otevřít kostely v nočních hodinách vznikla před sedmnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. I v naší farnosti již několik let organizujeme program v rámci této svým způsobem jedinečné akce.

A na jaký program se můžete těšit ve farním kostele v Přibyslavi letos? Noc kostelů bude tradičně zahájena mší svatou. Na ní bude navazovat vystoupení dětí s pásmem Povídání o pokladu. Dalším bodem programu bude ukázka rytmických židovských tanců, které nacvičují ženy z farnosti. Každý tanec bude uvozovat krátký komentář, tak aby se diváci dozvěděli o smyslu a duchovním přesahu každého tance. Na krásné vystoupení z minulého ročníku naváže smyčcové Trio family. Na úplný závěr bude chvilka pro duchovní zastavení v soukromé adoraci. Kostel bude otevřen do 22. hodin. Jednotlivé body programu budou na sebe plynule navazovat, záměrně proto neuvádíme přesný časový harmonogram. 

K Noci kostelů v naší farnosti tradičně patří i prohlídka gotické věže. Kdo vystoupí na horní plošinu ke zvonům, dočká se jedinečné vyhlídky na naše malebné město a jeho okolí z ptačí perspektivy. Jako průvodci budou na věži tradičně fungovat skauti z 1. oddílu Aldebaran. Zároveň budou okolo kostela pro rodiny s dětmi připraveny stanoviště s úkoly, u věže bude otevřen Misijní stánek s drobným prodejem upomínkových předmětů, které děti vyrobily.

Přijměte naše pozvání na letošní ročník Noci kostelů ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Za organizační tým Martin Ležák